Mundbind (Gælder fra 29. oktober 2020 til 2. januar 2021.)

Steder, hvor offentligheden har adgang, bliver omfattet af et krav om mundbind. På kultur- og fritidsområdet drejer det sig om museer, idrætshaller, fitnesscentre, kunstudstillinger, biblioteker, kulturhuse, biografer og teatre. Det er både kunder, besøgende og personale, som skal have mundbind på.

Kravet gælder dog ikke, når man sidder ned, og eller når man er påbegyndt træning i fitnesscentre.

Børn under 12 år behøver ikke bære mundbind. 
HUSK DET NU !!!!!!​
OZ5PT

Mødeaften

Hej alle forhåbentlig raske medlemmer.Vi skal jo holde en vis afstand, men der var ligelig plads til flere deltagere. Vi var bestyrelsen + 2 medlemmer, som fik en uventet oplevelse. Den geostationære satellit QO-100 er blevet et yndet mål at lytte på, så Troels og Rasmus mødte op iført parabol med speciel LNB, et T-led og en SDR dongle i forbindelse med en LapTop. Og så selvfølgelig kabler og PSU. Det blev en oplevelse for de få, men rigtig god!!!! Hvis fremmødet bliver sådan i fremtiden, så må andre tage vare på medlemmernes manglende ønsker. Det var et skuffende fremmøde !!!!! Jeg er ikke sur, men skuffet !!!!

OZ5PT

Generalforsamling

På vores nys afholdte ordinære GF, med beskedent fremmøde, skete følgende under ledelse af dirigent OZ1PF: Beretninger (formandens og regnskab) blev det vedtaget. Der var genvalg af OZ2ZW og OZ5PT til bestyrelsen og øvrige pladser blev også besat. Det blev besluttet at lægge denne tekst op på hjemmesiden.

OZ1LOL vil indtrængende anmode det nyvalgte RM om at se bort fra OZ3QY som kommende formand. Den nuværende lukkede ledelsesstil er EDR ikke er tjent med, hvis foreningens 100 års dag skal kunne fejres.

OZ5PT
Formand

Sæsonstart

Nu starter sæsonen så småt efter den langvarige corona afbrydelse samt hedebølgen. På første møde vil vi efterlysejeres interesse for forskellige tiltag, som vi foreslår og jeres svar vil så få indflydelse på efterårets program. Der kan blive tale om temaaftener, digitale modulationsformer herunder DMR, brugtmarked, CW og lign. Yderligere forslag vil være velkomne. De enkelte områder vil formentlig ikke have interesse for alle, så derfor kunne mødedeltagerne deles op i grupper, da vi råder over flere lokaler. Så kun ”nørderne” samles et sted og ”langgaberne” et andet sted. Almindelige møder vil stadig være onsdage i lige uger.

Vi skal have afholdt vores ordinære generalforsamling og den indkaldes efter vores vedtægter således:

Onsdag d. 16. september 2020 kl. 1930.

Eventuelle forslag skal modtages senest 14 dage før.
Der er adgang fra kl 1900 Skolegade 1, Rødbyhavn .

Vel mødt til mødet d. 2. september.

NB Husk lige at betale kontingent inden GF

Der er nogle som allerede har betalt så check lige !!!

OZ5PT

Planen kan holdes !!

Selvom det er midt i ferien og coronatiden, så er der lys forude!! Kommunen har åbnet forskellige institutioner hvilket betyder, at vi kan indlede efteråret i uge 36 som planlagt.  
God sommer.OZ5PT.