Forårets sidste møde

Forårets sidste møde afholdes onsdag d. 1. maj.

Næste sæson indledes med møde onsdag d. 4. september kl 1900.

Hermed ønskes I alle en god sommer og på gensyn til efteråret.

OZ5PT

Tak for fremmøde

Hej alle.
Tak for det rekordstore fremmøde til vores årlige GF. Vi var 21 medlemmer forsamlet om de to borde. Aftenens dirigent OZ1PF, Claude, havde et nemt job, thi GF forløb i en venskabelig ånd. Formandens beretning og regnskab blev godkendt. Der var genvalg til bestyrelsen og suppleanter. Alt vedtaget med tydelige klapsalver. Under indkomne forslag blev det besluttet at OZ1LOL skal meldes ud af EDR. Det vil ske til nytår. GF sluttede efter ca. 37 minutter med 3 foldigt leve for OZ1LOL. 

OZ5PT

PS. Det var sidste møde i Holeby !!! Næste møde d. 17. april er der indvielse af vores nye QTH, Digecentret 2. sal, Skolegade 1, Rødbyhavn

Næste møde

Hej alle.

Det var en meget positiv oplevelse og i en hyggelig atmosfære at være sammen med 16 medlemmer. Der var netop stole nok, hi, hi. Efter en snak om vores lokalesituation blev der efterlyst emner til de næste møder. Bl. a. CW-træning – køre radio på mødeaftener – byggeteknik (Ardoino mm.) – digital TX/RX på VHF/HF – betjening af måleudstyr – amatørsattelitter mm, Den rent praktiske gennemførsel af de enkelte emner må komme senere.

På næste møde d. 20. FEB tilbydes: Måling af effekt på 10 GHz udstyr.Her kan der nok læres et og andet, så kom og kig med.

OZ5PT

Så er 2019 begyndt

Godt nytår til alle.Der bliver et forår med en del ukendte faktorer. Vores lokale ligger i en bygning, som skal være rømmet senest d. 15. maj 2019. Vi er i kontakt med kommunen for at få tildelt et nyt tilholdssted. Der er ikke taget endelig stilling til ny adresse, da der er flere “bolde” i luften, Hvis nogen af jer har kendskab til et muligt nyt sted til OZ1LOL, så må I meget gerne give lyd om det !!! I bliver holdt underrettet her på vores hjemmeside. 

Møder vil stadig være på onsdage i lige uger på følgende datoer: 6. og 20. Februar 6. og 20. Marts 3. og 17. April 

Emner til behandling på møderne modtages meget gerne !!!
Den 3. april afholder vi den ordinære generalforsamling. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Vel mødt.
OZ5PT

Tak for i år

Har ligget lidt “underdrejet” af forskellige årsager, så derfor ikke så meget nyt på hjemmesiden. Beklager ikke at kunne deltage i vores traditionelle juleafslutning, Der var , erfarer jeg, et godt fremmøde med en god stemning. Det var vist sidste afslutning i kælderen i Holeby på grund af at bygningen forsvinder. Vores nye adresse ser ud til at blive på den gamle skole i Stokkemarke, men der foreligger pt ikke nogen endelig beslutning. I skal nok blive orienteret om ny adresse !!!!
FØRSTE MØDE I DET NYE ÅR 2019 BLIVER D. 9. JANUAR !!!
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår.
OZ5PT