Sæsonstart

Hej alle medlemmer af OZ1LOL.

Sæsonen starter onsdag d. 5. september. Vi begynder med at nyde gensynet med de længe savnede. Hvis I kan løsrive jer fra intern snak, så er bliver der mulighed for at købe en længe savnet komponent på det 1,- krones marked, som venter jer. Håber, at I har nogle ideer/ønsker med som kan indgå i efterårets møder. I weekenden er der øget radioaktivitet på HF og VHF, thi der afholdes FIELD DAY. Så tænd jeres radioer og giv field day stationerne nogle point. I kunne måske få en enkelt eller flere sjældne kontakter Fra lørdag kl. 15 til søndag kl 15.
Onsdag d. 19. september kigger vi på støjkilder og deres afhjælpning.
Onsdag d. 3. oktober demonstrerer vi tab/dæmpning i COAX-kabler.
OZ5PT

Efterårets mødedatoer

Hej alle medlemmer af OZ1LOL. Så er efteråret i vente og vores vintersæson begynder i uge 36. Programmet er ikke endeligt fastlagt, så ønsker og ideer fra jer er meget velkomne. Men mødedatoerne er fastlagt på følgende onsdage:

I septemper d. 5. og d. 19.
I oktober d. 3. og d. 17. og d. 31.
I november d. 14. og d. 28.
I december d. 12.

Vel mødt.
OZ5PT

Invitation Lolland-Falster Airport

Som det fremgår af vedhæftningen, så har flyveklubben et weekendarrangement, som bl. a. omfatter opdateret information om tunnelprojektet. Vi er blevet tilbudt at deltage i foredraget om tunnelprojektet.
Giv mig lige et svar på tilmelding inden 15. juli.
OZ5PT

Invitation til åbent hus og fly in 2018

Møde på onsdag!

Dette for at minde jer om forårets sidste møde på onsdag. OZ2LD vil fortælle om sit kursus på St. Kitts. Så kom nu frem og nyd godt af lidt information om andet end lige radioteknik.

OZ5PT

Generalforsamling afviklet

Hej alle.

Vi var 17 medlemmer forsamlede til vores årlige GF, som blev afviklet i god ro og orden under ledelse af dirigent OZ1PF, Claude. Formandens beretning og regnskab blev godkendt. Der var ingen indkomne forslag. På valg var OZ3ZW, Torben og OZ5PT, Hans. Der var ingen modkandidater, så det blev til genvalg.

Eventuelt bød på lidt snak om forskellige emner. Der var dog en opfordring, som kræver at blive nævnt. Til efterårsprogrammets møder skal der hver gang være et emne, som varer ca. 1 time og emnerne skal offentliggøres på vores hjemmeside. I har alle et ansvar for at der kommer et emne. Men det betyder ikke, at I selv er tvungen til fremlægge det!!!!

Vi holder endnu 2 møder, nemlig:

onsdag d. 2. maj. Emnet er frit, så hvem overrasker de fremmødte ???
onsdag d. 16. maj. OZ2LD, Cristian, vil berette om sin tur til St. Kitts, hvor de fabrikerer pakkefiltre til fællesantenner.

OZ5PT