Så er 2019 begyndt

Godt nytår til alle.Der bliver et forår med en del ukendte faktorer. Vores lokale ligger i en bygning, som skal være rømmet senest d. 15. maj 2019. Vi er i kontakt med kommunen for at få tildelt et nyt tilholdssted. Der er ikke taget endelig stilling til ny adresse, da der er flere “bolde” i luften, Hvis nogen af jer har kendskab til et muligt nyt sted til OZ1LOL, så må I meget gerne give lyd om det !!! I bliver holdt underrettet her på vores hjemmeside. 

Møder vil stadig være på onsdage i lige uger på følgende datoer: 6. og 20. Februar 6. og 20. Marts 3. og 17. April 

Emner til behandling på møderne modtages meget gerne !!!
Den 3. april afholder vi den ordinære generalforsamling. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Vel mødt.
OZ5PT

Tak for i år

Har ligget lidt “underdrejet” af forskellige årsager, så derfor ikke så meget nyt på hjemmesiden. Beklager ikke at kunne deltage i vores traditionelle juleafslutning, Der var , erfarer jeg, et godt fremmøde med en god stemning. Det var vist sidste afslutning i kælderen i Holeby på grund af at bygningen forsvinder. Vores nye adresse ser ud til at blive på den gamle skole i Stokkemarke, men der foreligger pt ikke nogen endelig beslutning. I skal nok blive orienteret om ny adresse !!!!
FØRSTE MØDE I DET NYE ÅR 2019 BLIVER D. 9. JANUAR !!!
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår.
OZ5PT

Sæsonstart

Hej alle medlemmer af OZ1LOL.

Sæsonen starter onsdag d. 5. september. Vi begynder med at nyde gensynet med de længe savnede. Hvis I kan løsrive jer fra intern snak, så er bliver der mulighed for at købe en længe savnet komponent på det 1,- krones marked, som venter jer. Håber, at I har nogle ideer/ønsker med som kan indgå i efterårets møder. I weekenden er der øget radioaktivitet på HF og VHF, thi der afholdes FIELD DAY. Så tænd jeres radioer og giv field day stationerne nogle point. I kunne måske få en enkelt eller flere sjældne kontakter Fra lørdag kl. 15 til søndag kl 15.
Onsdag d. 19. september kigger vi på støjkilder og deres afhjælpning.
Onsdag d. 3. oktober demonstrerer vi tab/dæmpning i COAX-kabler.
OZ5PT

Efterårets mødedatoer

Hej alle medlemmer af OZ1LOL. Så er efteråret i vente og vores vintersæson begynder i uge 36. Programmet er ikke endeligt fastlagt, så ønsker og ideer fra jer er meget velkomne. Men mødedatoerne er fastlagt på følgende onsdage:

I septemper d. 5. og d. 19.
I oktober d. 3. og d. 17. og d. 31.
I november d. 14. og d. 28.
I december d. 12.

Vel mødt.
OZ5PT

Invitation Lolland-Falster Airport

Som det fremgår af vedhæftningen, så har flyveklubben et weekendarrangement, som bl. a. omfatter opdateret information om tunnelprojektet. Vi er blevet tilbudt at deltage i foredraget om tunnelprojektet.
Giv mig lige et svar på tilmelding inden 15. juli.
OZ5PT

Invitation til åbent hus og fly in 2018