Aflysninger

Hej alle.

Bare et par ord her i corona-krisen. EDR har annonceret 2 kommende medlemsmøder i vores region – Kalundborg og Frederikssund. De er netop blevet aflyst.
Selvom GF er udskudt til senere, så må man gerne betale kontingent og blive lidt mere aktiv på radioen.Fortsat god isolation!!!

OZ5PT

ALARM ALARM ALARM

Nu er den meget omtalte virus kommet til Lolland!!! Alle frygter den og med god grund.Hovedparten af medlemmerne er af moden alder og kan lettere rammes af følgerne af corona virus. Så derfor stoppes lige nu al aktivitet i OZ1LOL indtil faren er drevet over !!!   
 Mødekalenderen er derfor sat ud af spillet – også Generalforsamlingen d. 1. april.Næste møde meddeles her på siden !!!
OZ5PT

Generalforsamling

Hej alle medlemmer af OZ1LOL.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag d. 1. april kl.1930. 

Det er ikke en aprilsnar!!!!! Dagsorden i henhold til vores vedtægter. Forslag til behandling skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før GF.
Pbv
OZ5PT

Godt nytår

Først godt nytår til alle medlemmer og jeres familie.

Årets første møde d. 8. januar blev holdt som en ekstraordinær GF med et pænt fremmøde. To sager blev sat under afstemning:

  1. Skal vi forblive som lokalafdeling under EDR?
  2. Revision af vedtægter.
    Afstemningen om pkt. 1 viste bred enighed om, at OZ1LOL fortsat er en lokalafdeling under EDR.
  3. De foreslåede ændringer af vedtægterne blev efter behandling vedtaget med stort flertal.

GF varede ca. 20 minutter, Aftenen sluttede med hyggeligt samvær og snak om radio-relaterede emner. Tak for en god aften !!!

OZ5PT

Glædelig jul og godt nytår

Nu går året på hæld og snart skal vi skrive 2020. Men inden da ønskes I alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vil lige benytte lejligheden til at sige jer stor for jeres fremmøde og bidrag til den gode stemning og venlige “mobning” på vores møder. 

OZ5PT