Nu er det igen ved at blive efterår

​​Håber, at I alle har haft en god sommer og føler jer kaldet til af trangen til at snakke radio med meningsfæller. Vi lægger ud med d. 4. september. Der vil blive vist en video om brugen af en antenneanalyzer. Vi vil forsøge en efterfølgende kontrol af teorierne.

Vel mødt.OZ5PT

Vores frekvenser

Hej alle.
Her i sommervarmen er der kommet mørke skyer på amatørhimlen.
Der er bud efter vores frekvenser over 30 MHz. En god orientering kan hentes på https://vushf.dk/uro-om-vushf-bandenes-fremtid/ , som OZ1FDH har skrevet.
Ellers fortsat god sommer.OZ5PT

Forårets sidste møde

Forårets sidste møde afholdes onsdag d. 1. maj.

Næste sæson indledes med møde onsdag d. 4. september kl 1900.

Hermed ønskes I alle en god sommer og på gensyn til efteråret.

OZ5PT

Tak for fremmøde

Hej alle.
Tak for det rekordstore fremmøde til vores årlige GF. Vi var 21 medlemmer forsamlet om de to borde. Aftenens dirigent OZ1PF, Claude, havde et nemt job, thi GF forløb i en venskabelig ånd. Formandens beretning og regnskab blev godkendt. Der var genvalg til bestyrelsen og suppleanter. Alt vedtaget med tydelige klapsalver. Under indkomne forslag blev det besluttet at OZ1LOL skal meldes ud af EDR. Det vil ske til nytår. GF sluttede efter ca. 37 minutter med 3 foldigt leve for OZ1LOL. 

OZ5PT

PS. Det var sidste møde i Holeby !!! Næste møde d. 17. april er der indvielse af vores nye QTH, Digecentret 2. sal, Skolegade 1, Rødbyhavn

Næste møde

Hej alle.

Det var en meget positiv oplevelse og i en hyggelig atmosfære at være sammen med 16 medlemmer. Der var netop stole nok, hi, hi. Efter en snak om vores lokalesituation blev der efterlyst emner til de næste møder. Bl. a. CW-træning – køre radio på mødeaftener – byggeteknik (Ardoino mm.) – digital TX/RX på VHF/HF – betjening af måleudstyr – amatørsattelitter mm, Den rent praktiske gennemførsel af de enkelte emner må komme senere.

På næste møde d. 20. FEB tilbydes: Måling af effekt på 10 GHz udstyr.Her kan der nok læres et og andet, så kom og kig med.

OZ5PT