Nekrolog

Det er med beklagelse, at vi her i dag d. 12. november 2020 må meddele, at Christian Guldager Nielsen, OZ2LD, er afgået ved døden efter længerevarende sygdom. Christian blev 64 år. Christian har været en stor støtte for rigtig mange mennesker og vil blive savnet. Lad os alle bevare mindet om Christians hjælpsomhed og positive væremåde. Vi vil savne din røst i klubben OZ1LOL. Ære være dit minde. OZ2LD Silent Key. Vi tænker på dig. OZ3ZW, Torben. 

Møderne i OZ1LOL vil i fremtiden mangle et muntert islæt – Christians “kommentarer” , når jeg som formand indledte vores møder. Vi havde vore specielle dialog. Den vil jeg savne !!! 

OZ5PT, Hans.

En debut !!!

Hej alle medlemmer af OZ1LOL. Vi fik onsdag aften afholdt vores ordinære møde via Maribo Repeateren på 434825 MHz. Der blev noteret 12 calls ved indcheckningen heriblandt et par nye. Det lykkedes at få gang snakken selvom det var lidt trægt i begyndelsen. Der meldte sig en ny deltager til vores igangværende certifikatkursus. Rasmus, OZ1CHC, demonstrerede med en lydfil sine forbindelser med QA-100. Den stationære amatør sattelit. Det var et scoop !!!  Mødet varede ca. 50 minutter og må vel betragtes som en førstegangs succes.
OZ5PT

Projekter

Hej alle.

Denne invitation kommer fra OZ5WU, Næstvedafdelingen:

Gode kræfter bl.a. 1EYZ, István, har barslet med et forslag til aktiviteter i den kommende vintersæson. Målet er at få gang i teknik og lære noget af disse aktiviteter.

Vi har sat følgende projekter på To-Do listen:-HF Antenne tuner (OZ7TA’s konstruktion)

uBITX HF all band transceiver “Inder-radioen”

QO100 EsHail simple and easy

1296 MHz 170W PA-trin

ICS525-xx

Vi tænker at disse projekter er så interessante at vores naboafdelinger inviteres til at deltage.

Vi tænker også at udvidde aktivteten fra de almindelige klubaftener, så vi kan mødes i udvalgte weekends og skrue/teste.

Lad os få noget feedback, så der kan planlægges og skaffes materialer.

/5WU, Michael

Er der nogle af OZ1LOL`s medlemmer, som vil deltage i et eller flere af projekterne, så giv mig besked.
OZ5PT

Møder aflyst i november

Hej alle !!!​Denne COVID-19 sætter sit præg på mange aktiviteter, så lige nu er alle møder I OZ1LOL aflyst i november. Vi håber, at vi kan samles til en juleafslutning i uge 50 i december, men det er pt. uvist. Vi vil i stedet kalde til samling kl 1900 på de oprindelige onsdage i lige uger på 70 cm repeateren i Maribo på 434825 MHz. Jeg vil forestå en check in og derefter komme med de relevante meddelelser, som jeg er i besiddelse af. Derefter kan der åbnes for en debat under ledelse af en valgt ordstyrer. Det er ny måde at mødes på, men lad os  prøve at holde forbindelsen ved lige med den metode. Håber på at høre jeres milde røster med indlæg. OZ5PT

Nyt fra OZ7IGY

Læs mere i denne PDF: