Juleafslutning 2019

Nu nærmer vi os julen og vores traditionelle afslutning finder sted d. 11. december kl. 1900. Det plejer at være en hyggelig aften, så mød frem med godt humør og bidrag til den forhåbentlige gode stemning.

På vores seneste GF var der en flertalsbeslutning om at melde OZ1LOL ud af EDR. Nu nærmer tiden sig !!! Der har været en talt om det er det rigtige at gøre. Vores kontakt til Erhvervsstyrelsen går jo gennem EDR. I tillid til at den nuværende HB og RM ved nyvalg får en mere relevant sammensætning, skal vi så fastholde udmeldelsen ???

Modtager meget gerne en tilkendegivelse på oz5pt@hotmail.dk eller på 24826502.

Vel mødt til afslutningen.

OZ5PT

Nu er det igen ved at blive efterår

​​Håber, at I alle har haft en god sommer og føler jer kaldet til af trangen til at snakke radio med meningsfæller. Vi lægger ud med d. 4. september. Der vil blive vist en video om brugen af en antenneanalyzer. Vi vil forsøge en efterfølgende kontrol af teorierne.

Vel mødt.OZ5PT

Vores frekvenser

Hej alle.
Her i sommervarmen er der kommet mørke skyer på amatørhimlen.
Der er bud efter vores frekvenser over 30 MHz. En god orientering kan hentes på https://vushf.dk/uro-om-vushf-bandenes-fremtid/ , som OZ1FDH har skrevet.
Ellers fortsat god sommer.OZ5PT

Forårets sidste møde

Forårets sidste møde afholdes onsdag d. 1. maj.

Næste sæson indledes med møde onsdag d. 4. september kl 1900.

Hermed ønskes I alle en god sommer og på gensyn til efteråret.

OZ5PT

Tak for fremmøde

Hej alle.
Tak for det rekordstore fremmøde til vores årlige GF. Vi var 21 medlemmer forsamlet om de to borde. Aftenens dirigent OZ1PF, Claude, havde et nemt job, thi GF forløb i en venskabelig ånd. Formandens beretning og regnskab blev godkendt. Der var genvalg til bestyrelsen og suppleanter. Alt vedtaget med tydelige klapsalver. Under indkomne forslag blev det besluttet at OZ1LOL skal meldes ud af EDR. Det vil ske til nytår. GF sluttede efter ca. 37 minutter med 3 foldigt leve for OZ1LOL. 

OZ5PT

PS. Det var sidste møde i Holeby !!! Næste møde d. 17. april er der indvielse af vores nye QTH, Digecentret 2. sal, Skolegade 1, Rødbyhavn