Sidste møde før sommerferien

Hej alle.

Vi nærmer os sidste møde før sommerferien og har i den anledning inviteret en “PC-vidende” mand ved navn Henning Jacobsen. Han vil øse af sin viden om de besværligheder som Microsoft giver os, når vi opgraderer fra Windows XP til Windows 7 – Windows 8 eller 8.1 og endelig til Windows 10. Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål og Henning vil svare efter bedste evne. Håber, at alle vil blive lidt klogere på det område.
Vel mødt.
OZ5PT

Generalforsamling overstået

Så blev GF overstået i god ro og orden. Der var overvejende genvalg, så adresserne på hjemmesiden er stadig de samme. Regnskabet blev godkendt. Et indkommet forslag om at støtte verdens ældste beacon, OZ7IGY, med 500,- Kr blev vedtaget. Der var enighed om at holde yderligere 2 møder på følgende datoer:

Den 20. april: Emne – VHF Fieldday. Planlægning af og omfang af frekvenser, udstyr og hvor mange vil deltage.

Den 4. maj: Emne stadig åbent, så kom bare med en idé.

OZ5PT

Fremtidige møder

Hej alle.
Bare lidt opdatering og almindelig info. Vi mødes stadig kl. 1900 på onsdage i lige uger, således

23. marts. Almindelig mødeaften. Lidt om strømforsyning på større fly.
06. april. Generalforsamling i.h.t. vores vedtægter.
20. april. Almindelig mødeaften.

NB. Forslag til emner modtages gerne.

Vel mødt.
OZ5PT

Bliv QRV på GHz

9. marts
Nu er det 5 år siden vi sidst kikkede hvorledes vi kan komme på GHz.
Nye ønsker om lidt mere hvordan jeg udstyre transverter, hvor finder jeg stumper, hvad
er odds for og få en QSO og andre parameter. Christian OZ2LD vil forsøge og bringe
lys over disse emner denne aften i OZ1LOL.

Generalforsamling

For ikke at komme bagud, så vil jeg lige erindre om, at vi OZ1LOL`s lokale afholder generalforsamling i henhold til vores vedtægter onsdag d. 6. april kl. 1930. Lokalet er åbent fra kl 1900.
OZ5PT