Møde på onsdag!

Dette for at minde jer om forårets sidste møde på onsdag. OZ2LD vil fortælle om sit kursus på St. Kitts. Så kom nu frem og nyd godt af lidt information om andet end lige radioteknik.

OZ5PT

Generalforsamling afviklet

Hej alle.

Vi var 17 medlemmer forsamlede til vores årlige GF, som blev afviklet i god ro og orden under ledelse af dirigent OZ1PF, Claude. Formandens beretning og regnskab blev godkendt. Der var ingen indkomne forslag. På valg var OZ3ZW, Torben og OZ5PT, Hans. Der var ingen modkandidater, så det blev til genvalg.

Eventuelt bød på lidt snak om forskellige emner. Der var dog en opfordring, som kræver at blive nævnt. Til efterårsprogrammets møder skal der hver gang være et emne, som varer ca. 1 time og emnerne skal offentliggøres på vores hjemmeside. I har alle et ansvar for at der kommer et emne. Men det betyder ikke, at I selv er tvungen til fremlægge det!!!!

Vi holder endnu 2 møder, nemlig:

onsdag d. 2. maj. Emnet er frit, så hvem overrasker de fremmødte ???
onsdag d. 16. maj. OZ2LD, Cristian, vil berette om sin tur til St. Kitts, hvor de fabrikerer pakkefiltre til fællesantenner.

OZ5PT

Klubaften

Hej alle.

Påsken er forhåbentlig godt overstået, så det er muligt at komme hjemmefra.

Der ER åbent d. 4. april i vores lokale, så jeg kan modtage eventuelle forslag til vores ordinære GF.

OZ5PT

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes d. 18. april 2018 kl 19.30. Eventuelle forslag sendes til formanden OZ5PT senest 14 dage før.

OZ5PT

Godt nytår

Hej alle gæve medlemmer.

Håber, at julen er gået overstået for jer. I ønskes alle et godt nytår og tak for udvist deltagelse i aktiviteterne i OZ1LOL. Der pt. ikke planlagt input til de kommende mødeaftener, men vi er altid åbne for forslag. Så kom ud af busken med lidt om hjemlige projekter eller ønsker om projekter i klubben. Håber på lige så flot fremmøde i 2018 som i 2017.
OZ5PT

Mødedatoer i 2018:

Januar d. 10. og d. 24.
Februar d. 7. og d. 21.
Marts d. 7. og d. 21.

Indhold på møderne følger senere.
OZ5PT