Generalforsamling

På vores nys afholdte ordinære GF, med beskedent fremmøde, skete følgende under ledelse af dirigent OZ1PF: Beretninger (formandens og regnskab) blev det vedtaget. Der var genvalg af OZ2ZW og OZ5PT til bestyrelsen og øvrige pladser blev også besat. Det blev besluttet at lægge denne tekst op på hjemmesiden.

OZ1LOL vil indtrængende anmode det nyvalgte RM om at se bort fra OZ3QY som kommende formand. Den nuværende lukkede ledelsesstil er EDR ikke er tjent med, hvis foreningens 100 års dag skal kunne fejres.

OZ5PT
Formand

Sæsonstart

Nu starter sæsonen så småt efter den langvarige corona afbrydelse samt hedebølgen. På første møde vil vi efterlysejeres interesse for forskellige tiltag, som vi foreslår og jeres svar vil så få indflydelse på efterårets program. Der kan blive tale om temaaftener, digitale modulationsformer herunder DMR, brugtmarked, CW og lign. Yderligere forslag vil være velkomne. De enkelte områder vil formentlig ikke have interesse for alle, så derfor kunne mødedeltagerne deles op i grupper, da vi råder over flere lokaler. Så kun ”nørderne” samles et sted og ”langgaberne” et andet sted. Almindelige møder vil stadig være onsdage i lige uger.

Vi skal have afholdt vores ordinære generalforsamling og den indkaldes efter vores vedtægter således:

Onsdag d. 16. september 2020 kl. 1930.

Eventuelle forslag skal modtages senest 14 dage før.
Der er adgang fra kl 1900 Skolegade 1, Rødbyhavn .

Vel mødt til mødet d. 2. september.

NB Husk lige at betale kontingent inden GF

Der er nogle som allerede har betalt så check lige !!!

OZ5PT

Planen kan holdes !!

Selvom det er midt i ferien og coronatiden, så er der lys forude!! Kommunen har åbnet forskellige institutioner hvilket betyder, at vi kan indlede efteråret i uge 36 som planlagt.  
God sommer.OZ5PT.

Coronalukket

Hej alle! Hermed et par ord her i sommervarmen. Coronaen har lige nu “spærret” indgangen til vores mødelokaler. Bestyrelsen håber på en snarlig åbning, således at vi kan mødes til en hel efterårssæson med start i uge 36  onsdag d. 2. september kl. 1900. 
Ny info, når vi nærmer os datoen.


Jeg har fået tilsagn fra 3 medlemmer, som vil deltage i et kursus for at opnå B-certifikat. Nærmere info om tid og sted aftaler vi indbyrdes.Fortsat god sommer !!

OZ5PT

Amatørteknik

Hej alle.

Hermed en opfordring til at benytte en hjemmeside til besvarelse af spørgsmål med relation til vores fælles hobby. Jeg har på vores møder benyttet den amerikanske “Ask Dave” et par gange med blandet modtagelse, hi hi. Nu har jeg erfaret, at  Amatørteknik ved OZ7ADZ, Niels, genoptages, hvis der tilsendes ham spørgsmål på: http://oz7adz.dk/. Håber, at det kan skabe lidt snak om teknik på vores møder. Jeg skal gerne formidle jeres spørgsmål, hvis I er for “generte”.

OZ5PT