ALARM ALARM ALARM

Nu er den meget omtalte virus kommet til Lolland!!! Alle frygter den og med god grund.Hovedparten af medlemmerne er af moden alder og kan lettere rammes af følgerne af corona virus. Så derfor stoppes lige nu al aktivitet i OZ1LOL indtil faren er drevet over !!!   
 Mødekalenderen er derfor sat ud af spillet – også Generalforsamlingen d. 1. april.Næste møde meddeles her på siden !!!
OZ5PT

Generalforsamling

Hej alle medlemmer af OZ1LOL.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag d. 1. april kl.1930. 

Det er ikke en aprilsnar!!!!! Dagsorden i henhold til vores vedtægter. Forslag til behandling skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før GF.
Pbv
OZ5PT

Godt nytår

Først godt nytår til alle medlemmer og jeres familie.

Årets første møde d. 8. januar blev holdt som en ekstraordinær GF med et pænt fremmøde. To sager blev sat under afstemning:

  1. Skal vi forblive som lokalafdeling under EDR?
  2. Revision af vedtægter.
    Afstemningen om pkt. 1 viste bred enighed om, at OZ1LOL fortsat er en lokalafdeling under EDR.
  3. De foreslåede ændringer af vedtægterne blev efter behandling vedtaget med stort flertal.

GF varede ca. 20 minutter, Aftenen sluttede med hyggeligt samvær og snak om radio-relaterede emner. Tak for en god aften !!!

OZ5PT

Glædelig jul og godt nytår

Nu går året på hæld og snart skal vi skrive 2020. Men inden da ønskes I alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vil lige benytte lejligheden til at sige jer stor for jeres fremmøde og bidrag til den gode stemning og venlige “mobning” på vores møder. 

OZ5PT 

Juleafslutning 2019

Nu nærmer vi os julen og vores traditionelle afslutning finder sted d. 11. december kl. 1900. Det plejer at være en hyggelig aften, så mød frem med godt humør og bidrag til den forhåbentlige gode stemning.

På vores seneste GF var der en flertalsbeslutning om at melde OZ1LOL ud af EDR. Nu nærmer tiden sig !!! Der har været en talt om det er det rigtige at gøre. Vores kontakt til Erhvervsstyrelsen går jo gennem EDR. I tillid til at den nuværende HB og RM ved nyvalg får en mere relevant sammensætning, skal vi så fastholde udmeldelsen ???

Modtager meget gerne en tilkendegivelse på oz5pt@hotmail.dk eller på 24826502.

Vel mødt til afslutningen.

OZ5PT