Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 3. april 2024 kl. 19.30 i klubbens lokaler.

Dagsorden for generalforsamlingen

1 ) Valg af dirigent.

2 ) Formanden OZ5PT aflægger beretning for det forløbne år.

3 ) Kassereren OZ1ALH fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4 ) Indkomne forslag.

5 ) Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter.

      På valg er Formand + 1 bestyrelsesmedlem.

      OZ5PT + OZ3ZW er på valg.

     ” OZ5PT ønsker ikke genvalg”

      Suppleanter OZ1GXW + OZ1DXI er på valg.

      OZ1ALH + OZ1CHC er ikke på valg.

6 ) Valg af 2 billagskontrollanter + 1 suppleant

      OZ7JRL + OZ1IW

      Suppleant OZ1GXW

7 ) Eventuelt.

 259 besøg i alt,  2 besøg i dag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *