Generalforsamling

Så blev den ordinære generalforsamling godt overstået uden brug af “boksehandsker” eller udveksling af ukvemsord. Der var en hyggelig stemning under afviklingen og der blev valgt en ny formand OZ1AUY, Hans Peter Eichwald. Jeg havde ikke ønsket genvalg efter 15 år på posten. Jeg ønsker den nye formand held med jobbet. De øvrige poster blev beholdt af indehaverne, altså genvalg over hele linjen. Tak for 15 år i godt selskab i OZ1LOL.

OZ5PT

Maribo 70cm repeater

Hej Maribo 70 cm repeater brugere

Vi har været der og direkte på frekvensen ligger svagt data signal. Det kan man ikke filtrerer sig ud af.

Derfor har vi hjemtaget repeateren og vi havde jo begrænsning hvor længe den måtte være der, så det var nok nu.

Vi må lede efter ny QTH hvor der ikke er meget andet på uhf og kort kabel til antennen, samt en billig takst for at være der, kun betale strøm. Vi kan ikke betale hvad telefon selskaberne betaler for en placering.

Kom med nogle gode bud der er realistisk.

Undersøg gerne selv først.

Mødet d. 21. februar.

Selvom der ikke var annonceret med noget specifik emne og der heller ikke dukkede et emne op på selve mødet, så var vi en forsamling på 12. Det er glædeligt, at så mange viser interesse forOZ1LOL og det samvær, som vi har fået. Underholdningen på denne aften selvskabt og der var udbud af reservedele, som havde en vis interesse. Så en og anden gik hjem med noget som pludseligt var uundværligt, så flere ting skiftede hænder, mens der blev diskuteret og drukket kaffe og spist småkager. Formanden var meget tilfreds !!!

OZ5PT

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 3. april 2024 kl. 19.30 i klubbens lokaler.

Dagsorden for generalforsamlingen

1 ) Valg af dirigent.

2 ) Formanden OZ5PT aflægger beretning for det forløbne år.

3 ) Kassereren OZ1ALH fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4 ) Indkomne forslag.

5 ) Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter.

      På valg er Formand + 1 bestyrelsesmedlem.

      OZ5PT + OZ3ZW er på valg.

     ” OZ5PT ønsker ikke genvalg”

      Suppleanter OZ1GXW + OZ1DXI er på valg.

      OZ1ALH + OZ1CHC er ikke på valg.

6 ) Valg af 2 billagskontrollanter + 1 suppleant

      OZ7JRL + OZ1IW

      Suppleant OZ1GXW

7 ) Eventuelt.

Start på 2024

Så kom vi igang med den nye sæson. Der var behersket fremmøde, men hyggen var der trods alt.  Der blev drøftet muligheder for forskellige udflugtsmål. Emner til foredrag blev berørt. Og blev der præsenteret et SDR program, som dækkede fra 160m til 10m. Det er bare et af mange programmer om SDR modtagelse. Ikke at forglemme:  OZ1KBC, Henning, har foræret klubben en ICOM 756 Pro III. Det siger så mange tak.

OZ5PT