Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 3. april 2024 kl. 19.30 i klubbens lokaler.

Dagsorden for generalforsamlingen

1 ) Valg af dirigent.

2 ) Formanden OZ5PT aflægger beretning for det forløbne år.

3 ) Kassereren OZ1ALH fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4 ) Indkomne forslag.

5 ) Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter.

      På valg er Formand + 1 bestyrelsesmedlem.

      OZ5PT + OZ3ZW er på valg.

     ” OZ5PT ønsker ikke genvalg”

      Suppleanter OZ1GXW + OZ1DXI er på valg.

      OZ1ALH + OZ1CHC er ikke på valg.

6 ) Valg af 2 billagskontrollanter + 1 suppleant

      OZ7JRL + OZ1IW

      Suppleant OZ1GXW

7 ) Eventuelt.

Start på 2024

Så kom vi igang med den nye sæson. Der var behersket fremmøde, men hyggen var der trods alt.  Der blev drøftet muligheder for forskellige udflugtsmål. Emner til foredrag blev berørt. Og blev der præsenteret et SDR program, som dækkede fra 160m til 10m. Det er bare et af mange programmer om SDR modtagelse. Ikke at forglemme:  OZ1KBC, Henning, har foræret klubben en ICOM 756 Pro III. Det siger så mange tak.

OZ5PT

NYTÅR 2024

Hej alle i OZ1LOL. 

En ny sæson begynder, når vi mødes onsdag d. 10. januar, hvis vejret ikke forhindrer det. Lad os i fællesskab planlægge emnerne, som I ønsker orientering om. Så må vi skaffe kompetente folk til at formidle de forskellige emner. Prøv at kigge på EDR´s liste over forskellige foredrag. Det kunne være en mulighed, ellers må I nøjes underholdning af lokal art. Forslag til udflugter er også velkomne. Håber på et godt år for OZ1LOL. Velkommen.

OZ5PT

Mødet 15. november

Igen et hyggeligt møde et passende antal deltagere, der atter skabte en god stemning. Der var indløbet information på YouTube om noget af interesse for vores hobby. Der er tale om 3 programmer, som hver især kan stjæle lidt tid fra jer. I kan hente information om de enkelte programmer på YouTube ved at vælge en af de tre URL’s. Og der meget mere at hente der.

Endnu et møde

Mødet i går var for mig en positiv overraskelse. Vi udgjorde en forsamling på ialt 13 medlemmer, nr 13 for bordenden. Da der ikke var kommet forslag medlemmerne havde jeg valgt at vise en YouTube video fra LA6NCA. Han byggede en CW transceiver til 60m og kørte en QSO med en medamatør i en afstand på 240 KM og på et 9 V batteri. Det var rimeligt vellykket og virkede meget overbevisende. Derefter var der en livlig snak i mindre grupper. det virkede, som alle havde en hyggelig aften. Og det glæder den gamle formand.

OZ5PT